TEUDA/TEUDA/תעודת כשרות

teuda Koshe Pizzeria Rimmon calle Viriato, 37 Madrid